Prípadové štúdie
to povedia za vás

Odprezentujte svoj produkt, výsledky kampane či firmu B2B partnerom nápaditým case study videom od Zeldeo. Umožní vám odkomunikovať nielen fakty, ale aj emócie tak, ako to nedokáže žiadna prezentácia.

ITB Development » Sky box

Google Slovensko » testimoniál Susienkovo.sk

Mindshare » Light TV Viewers

Bubble » Český Slavík

Performics » Prípadová štúdia Möbelix

Telekom » kampaň na Deezer

ITB Development » Sky box

Google Slovensko » testimoniál Susienkovo.sk

Mindshare » Light TV Viewers

Bubble » Český Slavík

Performics » Prípadová štúdia Möbelix

Telekom » kampaň na Deezer

Roztočme to spolu s vaším novým videom.
Ozvite sa

Klienti, s ktorými sme to roztočili

Najlepšou referenciou sú práce pre našich spokojných klientov