Pre malú firmu (za ktorú sa my šiesti v Zeldeo pokladáme) nie sú vlastné priestory samozrejmosťou a nájsť tie správne je šťastie aj luxus. Nám sa to podarilo » v dome na Drotárskej ceste v Bratislave. Naše skutočne prvé priestory s neskutočným výhľadom z terasy! :).

Predtým sme sa o chodby, kuchynky a WC delili s inými spriatelenými firmami. Ako štúdio rástlo, pribúdali ľudia aj technika, a keď si svoj priestor začal vyžadovať aj náš nový robustný server s úložiskom zdrojových súborov, zo sťahovania sa stala nevyhnutnosť.


Zeldeo Video - Studio

A tak si od apríla 2017 užívame domček, kde máme strižne, vlastnoručne vybudované nahrávacie štúdio a spomínaný server dostal svoju vlastnú izbu s klímou. Každý detail sme nastavili tak, aby u nás klienti cítili pohodlie, kreativitu aj profesionalitu.

Príďte nás navštíviť » radi vám to tu ukážeme. :)


Zeldeo Video - Studio
Zeldeo Video - Studio
Návrat k všetkým článkom v sekcii Klapka » Akcia!