Rok 2018 bol pre nás výnimočný » väčšie a náročnejšie značky, prvá výpravná reklama na auto, ambiciózne cezhraničné projekty...Tešíme sa, že vďaka neľahkým zadaniam rastieme, a že aj v roku 2019 bude stále o čom točiť (a animovať:)!

Vychutnajte si naše 90-sekundové “zeldielo” o minulom roku » pre plný zážitok odporúčame nielen pozerať, ale aj pozorne počúvať :).


Návrat k všetkým článkom v sekcii Klapka » Akcia!